Уважаеми наематели,

Напомняме Ви, че срокът за заплащане на паркинг зима 2020/2021 година е 31.12.2020г.

Неплатилите в срок губят правото си да ползват отстъпка 10% от таксата за сезон лято 2021 година.

Ако имате неплатени консумативи от лято 2020 година, стойността им ще бъде удържана от първия получен превод от Вас.

Моля извършвайте плащанията си САМО по банков път.

Моля да ни извините, ако вече сте платили.

Такса зимен период (01.10.2020 – 09.06.2021 г.) в размер на:

К-г Юг – 500.00 лева

К-г Китен – 400.00 лева

К-г Оазис – 400.00 лева

От Ръководството на „ИФ Фаворит“ ООД

Банкова сметка в ЛЕВА:

Уникредит Булбанк АД
Банкова сметка BG 88 UNCR 7630 106 302 62 15
BIC код UNCRBGSF

Получател: „ИФ ФАВОРИТ“ ООД