Уважаеми Наематели,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната, Ви уведомяваме, че променяме условията за ползване на отстъпка 10%, като удължаваме срока за внасяне на първата вноска до 15 април 2020, а именно:

– първо авансово плащане 50% до 15.04.2020 г.;

– второ авансово плащане 50% до 31.05.2020 г.

Моля, извършвайте плащанията си по банков път !

Банкова сметка в ЛЕВА:

Уникредит Булбанк АД
Банкова сметка BG 88 UNCR 7630 106 302 62 15
BIC код UNCRBGSF

Получател: „ИФ ФАВОРИТ“ ООД

Банкова сметка в ЕВРО:

Уникредит Булбанк АД
Банкова сметка BG 72 UNCR 7630 1475 7999 15
BIC код UNCRBGSF

Получател: „ИФ ФАВОРИТ“ ООД


От Ръководството на ИФ Фаворит ООД