УВЕДОМЛЕНИЕ

Фирма “ ИФ ФАВОРИТ “ ООД – гр.Бургас уведомява всички свои наематели на къмпиращи площи, във връзка с новия летен сезон 2020, че всички с просрочени задължения, няма да могат да подпишат за наем за сезон 2020 година.

Следва в едномесечен срок, считано от 10.02.2020, да освободят заеманите от тях терени.

На 10.02.2020 г. ще бъдат публикуван списък на всички номера на парцели, подлежащи на освобождаване.

Списък с номера на парцели, подлежащи на освобождаване – актуален към 29.04 2020:

За Къмпинг ЮГ :

2, 32, 60, 77, 110, 114, 121, 131,134, 136

За къмпинг Китен:

28

За Къмпинг Оазис :

7, 9, 17, 45, 47, 48, 54, 59

За повече информация виж:
Общи условия, правилници, договори

Виж Документа на Уведомлението