УВЕДОМЛЕНИЕ

Фирма “ ИФ ФАВОРИТ “ ООД – гр.Бургас уведомява всички свои наематели на къмпиращи площи, във връзка с новия летен сезон 2020, че всички с просрочени задължения, няма да могат да подпишат за наем за сезон 2020 година.

Следва в едномесечен срок, считано от 10.02.2020, да освободят заеманите от тях терени.

На 10.02.2020 г. ще бъдат публикуван списък на всички номера на парцели, подлежащи на освобождаване.

Списък с номера на парцели, подлежащи на освобождаване:

За Къмпинг ЮГ :

2,14,15,32,48,60,69,75,77,87,92,103,110,114,121,124,130,131,134,136,201,301,310,314,316

За къмпинг Китен:

28,31,57,77,84,87,107,113

За Къмпинг Оазис :

9|17|45|47|48|54|54,1|56,1|59|72

За повече информация виж:
Общи условия, правилници, договори

Виж Документа на Уведомлението

Close Menu

Имате право да поискате във всеки един момент вашите лични данни при нас да бъдат заличени.

С настоящата форма можете да направите това.

Разпореждане за лични данни
Please enter your email, so we can follow up with you.