Ползване на туристически услуги, къмпингуване и пребиваване в къмпинг зони

Предоставяните туристически услуги на територията на Къмпинги Фаворит- Къмпинг Юг, Къмпинг Китен и Къмпинг Оазис, както и използването на туристически услуги, в това число и пребиваването от страна къмпингуващи и други лица на територията на трите къмпинга се регулира от нормативи – национално законодателство, общи условия, вътрешни документи- договори, указания, правилници, схеми за разположения на площи и обекти.

Всеки, който има намерение или вече пребивава на територията на Къмпинги Фаворит, в обособените за къмпингуване зони е длъжен да се запознае предварително с всички нормативи и да се съобразява с тях през времето на престоя си в зоните на къмпигуване.

Къмпинг зони и управление

Къмпинги Фаворит предоставя за ползване 3 отделни и обособени къмпинг зони – Къмпинг Юг, Къмпинг Китен и Къмпинг Оазис. ИФ Фаворит ООД е дружеството стопанисващо, управляващо и регулиращо пребиваването на територията на 3-те къмпинга.

Нормативни документи, общи условия, правилници и договори, схеми

 • Национални законодателни норми
 • Преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ ,съгласно чл.16,ал.5 от Договора за наем на къмпираща площ :
  • Площ и размери – Да използва къмпираща площ до 60 /шестдесет/ кв.м. с размери 8м/7,50 м на мястото, определено в договора, в което са монтирани форцел, шатра, баня или умивалник, пред караваната /кемпeр, фургон, палатка/.
  • Подиуми и навеси да се монтират не по-късно от 01.06. съгласно схемата за преместваеми обекти с размери 6,20 м/8 м.Може да  се огради площа с ограда ,дъски,храсти ,цветя с височина до 1м.
  • При констатирано нерегламентирано ползване на повече от 60 /шестдесет/ кв.м., Наемателят следва да възстанови договорното състояние или да заплати на Наемателя неустойка в размер на средната цена на кв.м. за активния сезон върху разликата между договорената и допълнително полазваната площ.
  • Схема на преместваем обект
   схема на преместваем обект в къмпираща площ
 • Правилник за Вътрешния ред- за трите къмпинга
 • Договори за Наем на къмпираща площ
 • Ценоразпис за къмпинг услуги

Уведомления и Важни Съобщения

Моля свържете се с нас ако имате въпроси, сигнали и предложения.