Ползване на туристически услуги, къмпингуване и пребиваване в къмпинг зони

Предоставяните туристически услуги на територията на Къмпинги Фаворит- Къмпинг Юг, Къмпинг Китен и Къмпинг Оазис, както и използването на туристически услуги, в това число и пребиваването от страна къмпингуващи и други лица на територията на трите къмпинга се регулира от нормативи – нацинално законодателство, общи условия, вътрешни документи- договори, указания, правилници.

Всеки, който има намерение или вече пребивава на територията на Къмпинги Фаворит, в обособените за къмпингуване къмпинг зони е длъжен да се запознае предварително с всички нормативи и да се съборазява с тях през времето на престоя си в къмпинг зоните.

Къмпинг зони и управление

Къмпинги Фаворит предоставя за ползване 3 отделни и обособени къмпинг зони – Къмпинг Юг, Къмпинг Китен и Къмпинг Оазис. ИФ Фаворит ООД е дружеството стопанисващо, управляващо и регулиращо пребиваването на територията на з-те къмпинга.

Нормативни документи, общи условия, правилници и договори

Моля свържете се с нас ако имате въпроси, сигнали и предложения.

Close Menu

Имате право да поискате във всеки един момент вашите лични данни при нас да бъдат заличени.

С настоящата форма можете да направите това.

Разпореждане за лични данни
Please enter your email, so we can follow up with you.