Банкова сметка в ЛЕВА:

Уникредит Булбанк АД
Банкова сметка BG 88 UNCR 7630 106 302 62 15
BIC код UNCRBGSF

Получател: „ИФ ФАВОРИТ“ ООД

 

Банкова сметка в ЕВРО:

Уникредит Булбанк АД
Банкова сметка BG 72 UNCR 7630 1475 7999 15
BIC код UNCRBGSF

Получател: „ИФ ФАВОРИТ“ ООД

Close Menu

Имате право да поискате във всеки един момент вашите лични данни при нас да бъдат заличени.

С настоящата форма можете да направите това.

Разпореждане за лични данни
Please enter your email, so we can follow up with you.