Осигуряване на пожарна безопасност след таблото на къмпингуващите и наемателите

Уважаеми наематели,

Фирма ИФ Фаворит ООД отговаря за електропреносната мрежа до ел.таблата с електромери.

Ангажимент на наемателя е да осигури безопасно електрозахранване от ел.таблото до парцела си.

По препоръка на Противопожарната служба всеки парцел трябва да бъде снабден с пожарогасител, поставен на видно място.

От Ръководството на ИФ Фаворит ООД