Промоционални цени - сезон 2018 г.

Промоционални  цени  и  условия  за туристически услуги сезон  2018 г.

 

1. К-г Китен  каравани / кемпър / и палатки  къмпиращи  цял  сезон

1.1. Зона А   – 2340.00 лв.

1.2. Зона Б   – 2200.00 лв.

1.3. Палатка – 1200.00 лв.

2. К-г Оазис каравани /кемпър/ и палатки къмпиращи  цял  сезон

        2.1. Зона А   – 1650.00 лв.

        2.2. Зона Б    - 1500.00 лв.

        2.3. Палатка –   800.00 лв.

3.К-г Юг  каравани /кемпър/ и палатки  къмпиращи  цял  сезон

3.1. Зона А   – 2450.00 лв.

3.2. Зона Б   – 2200.00 лв.

3.3. Палатка – 1750.00 лв.

4. Каравани /кемпър/ и палатки къмпиращи цял сезон ползват промоционални цени както следва:

. 10% отстъпка при плащане:

       -  50%  до  31.03.2018г.

       -  50%  до  31.05.2018г. .

5. Каравани /кемпър/ и палатки къмпиращи цял сезон неползващи промоционалните цени заплащат както следва:

         -  50%  от  сумата  при  пристигане 

         -  50%  от  сумата  до  31.06.2018 г.

6. При непокрити стари задължения се  удържат от авансово направени плащания и не се ползва промоция от НАЕМАТЕЛЯ до покриване на сумата от 50% от аванса.

7. Ползуването на паркинг извън сезона се плаща до 31.12.2018 г.

         -Къмпинг "Китен" - 350 лв.;

         -Къмпинг "Оазис" - 400 лв.;

         -Къмпинг "Юг" - 450 лв.